Sleuteltechnologieën

Een sleuteltechnologie is een technologie die gekenmerkt wordt door een breed toepassingsgebied of bereik in innovaties en sectoren. Complexe softwareplatformen vormen steeds vaker de kern van nieuwe businessmodellen. Tegelijkertijd vernieuwen digitale technologieën zichzelf in een hoog tempo. Er zijn weinig technologieën die zich zo snel ontwikkelen als big data, cybersecurity, artificiële intelligentie (AI), blockchain en draadloze communicatie (5G). Sleuteltechnologieën bieden kansen om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Deze technologieën hebben impact op de manier waarop we leven, leren en innoveren. Ze zijn essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en/of leveren een grote potentiële bijdrage aan de economie, door het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe markten.

Big Data

Big Data is een breed toepasbaar middel met impact op alle sectoren binnen onze maatschappij. Organisaties verwerven steeds grotere hoeveelheden data vanuit eigen processen. Deze data worden verzameld, opgeslagen en uitgewisseld, zowel binnen als buiten de eigen organisatie.

Meer over Big Data

Blockchain

Blockchain richt zich op samenwerking in ketens van partijen die elkaar nodig hebben; er is sprake van een onderlinge afhankelijkheid tussen technologie, gebruik en toepassing van blockchain. Een bekende toepassing van blockchain ten behoeve van duurzaamheid is in het onderling afrekenen in een microgrid.

Meer over Blockchain

Artificial Intelligence

Kunstmatige intelligentie (AI) biedt grote mogelijkheden voor het interpreteren van medische beelden, persoonlijke assistenten op mobiele telefoons. Om krachten te bundelen werken we samen met een netwerk van regionale hotspots.

Meer over AI

Cyber Security

Om de cybersecurity van bedrijven, burgers en overheden ook op lange termijn te versterken maken we een meerjarig kennisontwikkelings- programma.

Meer over Cyber Security

5G

5G is een nieuwe hoogwaardige en zeer snelle ICT-infrastructuur, die nog volop in ontwikkeling is. Het maakt nieuwe draadloze diensten mogelijk voor economische en maatschappelijke uitdagingen.

Meer over 5G

Quantum

Quantumcomputing kan een nieuwe baanbrekende manier worden om in de toekomst data zeer snel en in grote hoeveelheden te verwerken. Nederland is toonaangevend op dit gebied. Het is van belang dat we de samenwerking en praktische toepassing op dit gebied verder intensiveren.

Meer over Quantum